DVADESET I PRVI DAN = molimo za SPASENJE

10391007_987595281256959_911985412730222282_n

1) “Jer ako ustima ispovijedaš da je Isus Gospodin, i srcem vjeruješ da ga je Bog uskrisio od mrtvih, bit ćeš spašen.”
(Rimljanima 10:9)
MOLIM TE, OČE, DA __________ USTIMA ISPOVIJEDA DA JE ISUS GOSPODIN I SRCEM VJERUJE DA SI GA TI USKRISIO OD MRTVIH – I TAKO BUDE SPAŠEN!

2) “Ta milošću ste spašeni po vjeri! I to ne po sebi! Božji je to dar!”
(Efežanima 2:8)
NEKA __________ BUDE SPAŠEN MILOŠĆU, PO VJERI – I TO NE NJEGOVIM DJELIMA NEGO PO TVOME DARU.

3) “… koji nas je spasio i pozvao pozivom svetim – ne po našim djelima, nego po svojem naumu i milosti koja nam je dana u Kristu Isusu prije vremenâ vjekovječnih… ”
(2 Timoteju 1:9)
NEKA __________ VJERUJE U TEBE KOJI SI NAS SPASIO I POZVAO SVETIM POZIVOM, NE ZBOG NAŠIH DJELA NEGO ZBOG TVOGA NAUMA I MILOSTI, KOJU SI NAM ISKAZAO U KRISTU JOŠ PRIJE POČETKA VREMENA.

4) “»Ne bojte se!« – reče Mojsije narodu. »Stojte čvrsto pa ćete vidjeti što će vam Jahve učiniti da vas danas spasi… ”
(Izlazak 14:13)
MOLIM TE DA SE ___________ NE BOJI NEGO NEKA STOJI ČVRSTO I VIDI TVOJE SPASENJE, KOJE SI MU PRIPREMIO.

5) “Jahve mi je svjetlost i spasenje: koga da se bojim? Jahve je štit života moga: pred kime da strepim?”
(Psalam 27:1)
GOSPODINE, MOLIM TE DA TI BUDEŠ __________ SVJETLO I SPASENJE; DA SE NIKOGA NE BOJI. MOLIM TE DA TI BUDEŠ ŠTIT ____________ ŽIVOTA; DA NI PRED KIM NE STREPI.

6) “Uzmite i kacigu spasenja i mač Duha, to jest Riječ Božju.”
(Efežanima 6:17)
MOLIM TE DA _________ UZME KACIGU SPASENJA I MAČ DUHA, KOJI JE TVOJA RIJEČ.

7) “Tako, ljubljeni moji, poslušni kako uvijek bijaste, ne samo kao ono za moje nazočnosti nego mnogo više sada, za moje nenazočnosti, sa strahom i trepetom radite oko svoga spasenja!”
(Filipljanima 2:12)
NEKA __________ RADI OKO SVOGA SPASENJA SA STRAHOM TVOJIM, OČE.

8) “… vas koje snaga Božja po vjeri čuva za spasenje, spremno da se objavi u posljednje vrijeme.”
(1 Petrova 1:5)
NEKA ___________ BUDE SAČUVAN PO VJERI ZA SPASENJE, KOJE ĆE SE OTKRITI U POSLJEDNJE VRIJEME.

9) “Rasvijetli lice nad slugom svojim, po svojoj me dobroti spasi.”
(Psalam 31:16)
GOSPODINE, MOLIM TE, RASVIJETLI LICE SVOJE NAD ____________; PO SVOJOJ GA DOBROTI SPASI.

10) “Zato i može do kraja spašavati one koji po njemu pristupaju k Bogu – uvijek živ da se za njih zauzima.”
(Hebrejima 7:25)
OČE, MOLIM TE, SPASI DO KRAJA __________, DOK SE PRIBLIŽAVA TEBI KROZ KRISTA.