Prljave ručice i voda koja ih pere

img

Kao što sam već pisala o tome, vjerujem da Gospodin želi s nama imati blizak, osobni odnos, odnos Oca i djeteta. Vjerujem da želi da Ga osobno poznajemo, kakav je On, koje su Njegove misli, kakvi su Njegovi planovi, obećanja… I to je zaista odnos s Njim za kojim i ja čeznem. I zapravo, jedna od velikih uloga Duha Svetoga je upravo i to da nam otkriva kakav je Otac, da nas uvodi dublje i dublje u istinu, da upoznamo svu širinu, i duljinu, i dubinu, i visinu Njegove ljubavi prema nama!

I tako… dok sam jutros nakon doručka prala ručice svojoj maloj skoro dvogodišnjoj djevojčici koja, usput rečeno, sve voli sama raditi, pa tako i jesti kremasti kolač, odjednom sam u toj slici vidjela nešto što mi želi Duh Sveti pokazati. Zapravo, već neko vrijeme razmišljam o tome koliko želim biti sličnija Isusu, a još uvijek mi se čini da sam daleko od toga da Mu sličim. I znam da On skida s mene svu moju nepravednost i daruje mi svoju savršenu pravednost i svetost. I zahvalna sam silno na tome! No, kao da to još nije bilo zaista otkriveno mome srcu – kao da je to znanje bilo samo na razini uma, ali ne i u srcu.

Dok sam jutros prala te male jako upraljane ručice, vidjela sam koliko je puno puta trebalo nanijeti na njih vodu – voda je svaki put učinila ih malo čišćima, ali još uvijek su se vidjeli tragovi čokolade, mrvica biskvita… i kako sam ja svojim rukama nanosila vodu na njih, na mojim rukama je ostajalo to što sam s njenih skidala vodom. I odjednom vidim sliku – pa tako djeluje Isusova pravednost u mom životu, On me sve više preuzima i na sebe preuzima moju nečistoću, a na meni ostavlja tragove svoje čistoće, pravednosti, svetosti… I što više se ja Njemu predajem, dajem da me On preuzima, to više malo-pomalo postajem Njemu slična.

Da, proces je to i moram Mu prepustiti da On u svoje vrijeme dovrši svoje djelo u meni. A obećanja imam: „Siguran sam da će Bog, koji je započeo dobro djelo među vama, to djelo i dovršiti do dana kad se Isus Krist vrati.“ (Filipljanima 1:6)

„Neka vas sam Bog, izvor mira, potpuno posveti i neka cijelo vaše biće—duh, dušu i tijelo—očuva besprijekornima za dolazak našega Gospodina Isusa Krista. Vjeran je Bog koji vas je pozvao. On će to i učiniti.“ (1 Solunjanima 5:23-24)

Da nema ovoga, bila bih puno puta obeshrabrena samooptužujućim mislima nakon svakog mog pada. A sada, mogu se boriti protiv toga mačem – Božjom Riječi. Ovaj put, zahvaljujući Duhu, to za mene postaje rhema riječ – otkrivenje mome srcu, živa riječ koja mijenja… Tako sam danas još malo više upoznala svoga Oca i nadam se da će vas ovo svjedočanstvo potaknuti i ohrabriti da Ga i vi tražite više i više upoznati, da možete s Njim biti u tom bliskom zajedništvu kroz Duha Svetoga.

img

 

potpis

POMIRENJE I SVETOST …

sunset-476465_1280

Predivna mi je ova knjiga Levitskog zakonika i… predivno je kako Bog govori baš sada ono što trebam,  baš kroz retke ove knjige. Njegova Riječ uvijek dolazi u pravo vrijeme – i nikada se Njemu ne vraća bez ploda!

Već sada Mu zahvaljujem za sav plod koji će u meni proizvesti, Njemu na slavu!

Dan pomirenja – tako važan dan, tada za židovski narod i novi Dan pomirenja, koji se zbio na Golgoti prije otprilike 2000 godina – tako važan za mene i tebe.

Otac je providio savršenu Žrtvu, Svoga Sina, Janje bez mane, da pokrije svaki naš grijeh, svaku našu nesavršenost i nečistoću… i ne samo pokrije nego je učinio da posve nestane!

Obukao nas je u Svoju svetost i zato je moguće, i više nego moguće, da odgovorimo na  Njegov poziv: »I budite mi sveti, jer sam svet ja, Gospod; i odijelio sam vas od ostalih naroda da budete moji.« (Lev 20:26)

Untitled

Moguće je jer nas On posvećuje! Kako? Svojom Riječju.

»Vi ste već očišćeni po riječi koju sam vam zborio. Ostanite u meni i ja u vama. Kao što loza ne može donijeti roda sama od sebe, ako ne ostane na trsu, tako ni vi ako ne ostanete u meni.« (Ivan 15:3-4)

Zapravo je tako jednostavno… Sami to ne možemo… Ali kada smo u Njemu, kada prebivamo u Njegovoj Riječi i Njegova Riječ u nama, tada sve možemo… Ne mi – On u nama!

I tada imamo život u izobilju – jedini život koji nam je On otpočetka i namijenio.

Iz pomirenja je jedini pravi put u svetost… jedini prirodan slijed, koji nas ispunja radošću i mirom.

Vodi nas, Gospodine, tim putem! Slava Tebi!